....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

HELIUM ATOM ANIMATIONTO WATCH ANIMATED VIEW OF AN HELIUM ATOM     CLICK HERE

1 comment:

  1. I wand discharge tube experiment by J.J.Thompson video

    ReplyDelete