....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

റുഥര്‍ഫോര്‍ഡ്-സ്വര്‍ണ തകിട് പരീക്ഷണം

റുഥര്‍ഫോര്‍ഡ് നടത്തിയ പരീക്ഷണം നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണണോ ?
രസകരമായ ഈ ചിത്രീകരണം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു..........


No comments:

Post a Comment