....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

രാസസുത്രം എഴുതുന്ന വിധം

റാഡിക്കലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് രാസസുത്രങ്ങള്‍ എഴുതാന്‍ പഠിക്കണോ.ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണൂ


No comments:

Post a Comment