....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

അമോണിയം ഡൈക്രോമേറ്റ് വിഘടനം

അമോണിയം ഡൈക്രോമേറ്റിന്‍റെ വിഘടനം കാണുവാന്‍ നല്ല രസമുള്ള ഒരു രാസപ്രവര്‍ത്തനം ആണ് .ഞാന്‍ പറയുമ്പോള്‍ വിശ്വാസം വരില്ല .ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ...........


No comments:

Post a Comment