....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

വെടിക്കെട്ട്‌ പല നിറങ്ങളില്‍

വെടിക്കെട്ട്‌ കാണുമ്പോള്‍ നാം ചിന്തിക്കും ഇത്രയും നിറങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ? ഈ വീഡിയോ കണ്ടാല്‍ അതിനു ഉത്തരം ലഭിക്കും.


No comments:

Post a Comment