....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

റുഥര്‍ഫോര്‍ഡിന്‍െറ സ്വര്‍ണതകിട് പരീക്ഷണം

No comments:

Post a Comment