....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

14% DA പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവ്‌


സംസ്ഥാന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 14% DA പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവ് ആയി .ഇപ്പോള്‍ ആകെ 78% DA. ഉത്തരവ്‌ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ .ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യൂ 

No comments:

Post a Comment