....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

മുല്യനിര്‍ണയം

ചിത്രം കാണുമ്പോള്‍ എന്താണ് ഓര്‍മ വരുന്നത് .......കൊഹിഷന്‍ or  അഡ്ഹിഷന്‍
No comments:

Post a Comment