....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

ഹൈഡ്രജന്‍ സ്പെക്ട്രം

ലൈമാന്‍ സീരിസ്‌ ബാള്‍മര്‍ സീരിസ്‌ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഈ അനിമാറേന്‍ സഹായിക്കും

No comments:

Post a Comment