....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

ജിയോജിബ്ര രസതന്ത്രത്തില്‍


സോഡിയം ആറ്റം മാതൃക 
സോഡിയം ആറ്റത്തില്‍ ഇലെക്ട്രോണുകള്‍ വിവിധ ഷെല്ലുകളില്‍ നിറയുന്നത് കാണുവാന്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യൂ . 


കടപ്പാട്: ജിയോജിബ്ര


ശ്രദ്ധിക്കുക ടിക്ക്‌ മാര്‍ക്കുകള്‍ മാറ്റിയും ടിക്ക്‌ മാര്‍ക്കുകള്‍ കൊടുത്തും അനിമേഷന്‍ കാണുക