....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

ഡ്രൈ ഐസ് - സ്പെഷ്യല്‍ ഇഫെക്റ്റ്

    കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഘര രൂപമായ ഡ്രൈ ഐസ് സ്പെഷ്യല്‍ ഇഫെക്റ്റ് നല്‍കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment