....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

അന്താരാഷ്ട്ര രസതന്ത്രവര്‍ഷം -പ്രസന്റേഷന്‍

കോതമംഗലം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ ബിജു വര്‍ഗീസ്‌ പിണ്ടിമന , അരുണ്‍ ജോര്‍ജ് എസ്.എസ്.ജി.എച്.എസ് കീരംപാറ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രസന്റേഷന്‍ ആണ് ഇത് .അന്താരാഷ്ട്ര രസതന്ത്രവര്‍ഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെമിനാര്‍ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഇത് തീര്‍ച്ചയായും ഒരു സഹായമായിരിക്കും . സ്കൂള്‍ അസ്സെംബ്ലിയില്‍ ഒരു പ്രസംഗം അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താന്‍ ഉപകരിക്കത്തക്ക രീതിയില്‍ ഉള്ള ഒരു ഉപന്യാസം ആരെങ്കിലും അയച്ചു തന്നിരുന്നെങ്കില്‍ ഏല്ലാവര്‍ക്കും അത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് അറിയിക്കുന്നു . ഡൌണ്‍ ലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

No comments:

Post a Comment