....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

മോഡ്യുളാര്‍ ടീച്ചിംഗ് മാന്യുവല്‍-STD-8

കണ്ണൂര്‍ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ ശ്രി.മനോജ്‌ കുമാര്‍ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ എല്ലാ മോഡ്യുളുകളുടെയും ടീച്ചിംഗ് മാന്യുവല്‍ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു .അധ്യാപകര്‍ക്ക് മോഡ്യുളാര്‍ രീതിയില്‍ മറ്റു പാഠഭാഗങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ മാതൃക സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് .ടീച്ചിംഗ് മാന്യുവല്‍
ഡൌണ്‍ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

No comments:

Post a Comment