....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

ആവര്‍ത്തന പട്ടികയുടെ രൂപവല്‍ക്കരണം സംഭവിച്ചത്


കമാല്‍ സര്‍ അയച്ചു തന്ന ഒരു പവര്‍ പോയിന്റ്‌ പ്രസെന്റെഷന്‍ -  ആധുനിക ആവര്‍ത്തന പട്ടികയുടെ രൂപവല്‍ക്കരണം സംഭവിച്ചത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ടു നിന്ന വളരെ അധികം ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പരിശ്രമ ഫലമായാണ് . അത്തരം പരിശ്രമങ്ങള്‍ വിശദമാക്കുന്ന ഈ പ്രസെന്റെഷന്‍ കാണുന്നതിനും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യൂ

No comments:

Post a Comment