....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

സോഡിയം വായുവില്‍ വെച്ചാല്‍

No comments:

Post a Comment