....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

സമ്പര്‍ക്ക പ്രക്രിയ -സള്‍ഫൂരിക്ക് ആസിഡ്


No comments:

Post a Comment