....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

അമോണിയയുടെ ജലധാര പരീക്ഷണം

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വളവന്നൂരിലുള്ള BYKV HSS-ലെ സന്തോഷ് കുമാര്‍ സാര്‍ അധ്യാപക പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ അമോണിയയുടെ ജലധാര പരീക്ഷണത്തിന്റെ വ്യക്തതയുള്ള ഒരു വീഡിയോ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അധ്യാപകര്‍ ഇത് കണ്ടു വിലയിരുത്തിയ ശേഷം കുട്ടികള്‍ക്ക് കാണുവാന്‍ അവസരം സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്ന.