....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

Easy A+ Educational C.D

Jithesh
Nazeer
പത്താം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്സ്‌, കെമിസ്ട്രി പാഠഭാഗങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി വിവിധ എജെൻസികൾ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ , അനിമേഷനുകൾ , സി.ഡി കൾ എന്നിവ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്  എന്നാൽ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളുടെയും അനിമേഷനുകളും , വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ക്രമമായി  ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയവ വളരെ കുറവാണ്‌.  ഈ കുറവുകൾ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ ഒരു വിദ്യാഭാസ സി.ഡി. പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു . മലപ്പുറം സ്വദേശി ജിതേഷ് സാർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന EASY A+ Physics, Chemistry  സി.ഡി.കൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തിരൂർ , കോഴിക്കോട് വിദ്യാഭാസ ജില്ലകളിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ചു മെച്ചപ്പെടുത്തിയാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് . ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിലെല്ലാം  ഫിസിക്സ്‌ , കെമിസ്ട്രി വിഷയങ്ങളിൽ മികച്ച വിജയം ഉണ്ടായതായും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു .സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പ്രകാരം ഈ സി.ഡി യിൽ വിശദീകരണങ്ങൾ , അനിമേഷനുകൾ , ഇന്ററാക്ടീവ് വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ , സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപെട്ടിരിക്കുന്നു . ഞാനടക്കം പല അധ്യാപകരും ഈ സി.ഡി. ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഉപയോഗ പ്രദമായ ഈ സി.ഡി നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്കും ഞാൻ നിർദേശിക്കുന്നു . ഈ സി.ഡി കളെ കുറിച്ചറിയാൻ Synergy Educational Services, Kadampuzha, Kerala-676553, Phone 9400970133 , email-synergies.in@gmail.com. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉള്ളവർ 9746768347 എന്ന ഫോണിലും ബന്ധപ്പെടുക .

 ലേഖകൻ:  നസീർ.വി.എ , ഗവ:ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ , കുളത്തുപുഴ