....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

മേരി ക്യൂറി അനുസ് മരണം

രസതന്ത്ര വര്‍ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വര്‍ഷം നാം ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനമാണ് മേരി ക്യൂറി അനുസ് മരണം അതേ പോലെ ശാസ്ത്ര വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മനസ്സിലെന്നും സൂകേഷിക്കേണ്ട ഗാനം
പ്രസന്റേഷന്‍ തയ്യാറാക്കിയത്- കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷദ്

കവിതാരചന (അവരുടെ ജീവിത ഗാഥകള്‍) -പി.മധുസൂദനന്‍

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്  - കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷദ്
  
Marie Curie.odpMarie Curie.odp
8598K   Download  
END TITLE  OK.mp3END TITLE OK.mp3
2579K  Download  
TITLE SONG OK.mp3TITLE SONG OK.mp3
3225K  Download  

    MARY CURIE.PPS DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment