....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

Easy A+ Educational C.D

Jithesh
Nazeer
പത്താം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്സ്‌, കെമിസ്ട്രി പാഠഭാഗങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി വിവിധ എജെൻസികൾ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ , അനിമേഷനുകൾ , സി.ഡി കൾ എന്നിവ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്  എന്നാൽ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളുടെയും അനിമേഷനുകളും , വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ക്രമമായി  ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയവ വളരെ കുറവാണ്‌.  ഈ കുറവുകൾ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ ഒരു വിദ്യാഭാസ സി.ഡി. പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു . മലപ്പുറം സ്വദേശി ജിതേഷ് സാർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന EASY A+ Physics, Chemistry  സി.ഡി.കൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തിരൂർ , കോഴിക്കോട് വിദ്യാഭാസ ജില്ലകളിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ചു മെച്ചപ്പെടുത്തിയാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് . ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിലെല്ലാം  ഫിസിക്സ്‌ , കെമിസ്ട്രി വിഷയങ്ങളിൽ മികച്ച വിജയം ഉണ്ടായതായും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു .സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പ്രകാരം ഈ സി.ഡി യിൽ വിശദീകരണങ്ങൾ , അനിമേഷനുകൾ , ഇന്ററാക്ടീവ് വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ , സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപെട്ടിരിക്കുന്നു . ഞാനടക്കം പല അധ്യാപകരും ഈ സി.ഡി. ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഉപയോഗ പ്രദമായ ഈ സി.ഡി നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്കും ഞാൻ നിർദേശിക്കുന്നു . ഈ സി.ഡി കളെ കുറിച്ചറിയാൻ Synergy Educational Services, Kadampuzha, Kerala-676553, Phone 9400970133 , email-synergies.in@gmail.com. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉള്ളവർ 9746768347 എന്ന ഫോണിലും ബന്ധപ്പെടുക .

 ലേഖകൻ:  നസീർ.വി.എ , ഗവ:ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ , കുളത്തുപുഴ               


LVHSS -ന്റ ജൂലൈ മാസം സയൻസ് കലണ്ടർ

തിരുവന്തപുരം ജില്ലയിലെ പോത്തൻകോടുള്ള എൽ.വി.ഹൈസ്കൂൾ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങൾ എന്നതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ മാതൃകപരമായുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനും പ്രശസ്തിയർജിച്ചതാണ്. ഒരു വർഷത്തെക്കുള്ള ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചാർട്ട് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ലബിന്റെ ജൂലൈ മാസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കൂ. കലണ്ടർ വലുതായി കാണാൻ ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും.