....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

സബ്ഷെല്‍ ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസം

-->സബ് ഷെല്ലുകളില്‍ ഇലെക്ട്രോണുകള്‍ നിറയുന്നത് കാണുക രസകരമാണ് . ഓരോ മൂലകത്തിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ . ആനിമേഷന്‍ കാണാന്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യൂ